Nationalpark Vadehavet​​

Nationalpark Vadehavet har siden 2014 været en del af UNESCO’s verdensarv på grund af dets enestående natur-, dyre- og planteforhold. Besøg området, bliv betaget af den smukke natur og dyk ned under overfladen i Vadehavscenteret, der med sine udstillinger giver et indblik i livet, der findes i det unikke naturområde.

 

Verdensnaturarv

Vadehavet er det største tidevandsområde i verden. Ved lavvande består området af mudderflader, kyst og tidevandskanaler, mens det ved højvande forvandles til en havoverflade med brusende bølger og fugleskrig. Denne markante forandring to gange dagligt tvinger alt dyre- og planteliv til at tilpasse sig for at kunne overleve i dette naturområde. Derfor har Vadehavet et af de mest produktive økosystemer og enorm diversitet i sin fauna og flora. Alt dette bidrager til, at området, der strækker sig fra Holland, gennem Tyskland og op til Danmark, er kommet på UNESCOS Naturarvsliste, hvilket betyder, at området skal bevares for nutidige og fremtidige generationer på grund af dens enestående, universelle værdi.

Det kan du opleve ved Nationalpark Vadehavet

Solnedgang v. Vadehavet
©Foto af Tandrup Naturfilm
Familie ved Vadehavet
©Foto af Niclas Jessen

Et enestående dyreliv

Vadehavet er som sagt hjem for et stort og rigt dyreliv. På land findes et utroligt antal af insekter og edderkopper, der sammen med små rovdyr, parasitter og mere end 100 fuglearter har hjemme i marskområderne. Særligt for fuglearterne er Vadehavet knudepunkt og årligt yngler næsten en million fugle i området. Til sammen findes over 1600 arter på land.

Under vandoverfladen lever over 140 fiskearter, hvoraf 20 bruger hele deres liv i Vadehavet. Vadehavet tilbyder milde temperaturer og masser af føde, hvorfor flere arter kommer på besøg i dette havområde. Også marsvin, den spættede sæl og gråsælen har hjemme i vandet.

Gør læring til en leg

Vadehavscenteret består af flere udstillinger, der tager jer med ”ud i naturen”. Udstillingerne tager udgangspunkt i dyrene, landskabet og de mennesker, der har boet ved Vadehavet. De to hovedudstillinger er Vadehavsfortællinger, som tager jer med på opdagelse i markbefolknings hverdagsliv og turismens udvikling frem til i dag. Den anden udstilling Trækfuglenes Vadehav tager jer med gennem livscykler, fødekæder og et virvar af forhold, fakta og forskellige organismer med fuglene selv som guide.

Feriesjov

Særligt i løbet af sommerferien er der masser at give sig til i Vadehavscentret. Hver dag er naturvejledere til stede og arrangerer aktiviteter både indenfor i centeret og udenfor i naturen. Der er offentlige ture rundt i nationalparken og i sommeren 2019 har man kunnet lære om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling gennem sjove undersøgelser.

Ofte stillede spørgsmål om Vadehavet

Hvornår åbner museet?

Vadehavscentret har åbent følgende tider:

November til april:
Mandag til søndag: 10:00 til 16:00.

Lukket d. 24., 25. og 26. december samt fra d. 31. december til og med den 31. januar.

 

Maj til oktober:
Mandag til søndag: 10:00 til 17:00.

Hvor ligger museet?

Okholmvej 5, Vester Vedsted

6760 Ribe

Hvad koster et besøg på museet?

For voksne koster en billet 120 kr.

For børn (4-13 år) koster en billet 50 kr.

Bussen til Vadehavet
©Foto af Gitte Lindeborg
Sort Sol ved Vadehavet
©Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Sådan finder du Vadehavscenteret

Centeret er beliggende på nedenstående adresse:

Okholmvej 5, Vester Vedsted

6760 Ribe

Centeret kan kontaktes på tlf.: 75 44 61 61 og hjemmesiden kan besøges her.